Word ook een ‘Employer of Choice

Talent binnenhalen is lastig. Talent ontwikkelen en behouden nog veel lastiger. De medewerker van nu kiest voor de organisatie die hem of haar continu uitdaagt. En de mogelijkheid biedt zich maximaal te ontplooien. Daarnaast wordt ons werk steeds kennisintensiever, is (interne) mobiliteit de norm en moeten we door de vergrijzing allemaal langer doorwerken. Met Daywize Cloud beschikt u over een doordacht Learning Management Systeem en creëert u een cultuur die eigen initiatief waardeert.

Complete opleidingscyclus

 • Overzicht van alle interne en externe opleidingen in 1 online catalogus

 • Eenvoudig zoeken op basis van naam of trefwoorden

 • Goedkeuring door leidinggevende

 • Uitnodigingsmail inclusief relevante bijlagen voor de gekozen opleiding

 • Digitale presentielijsten, ook in te vullen door externe trainers

 • Zelf samen te stellen digitale evaluatieformulieren

 • Automatisch bijwerken van het e-portfolio van de medewerker

Beheer van de opleidingencatalogus

 • Opleidingsaanbod van meer dan 3.000 opleidingsinstituten beschikbaar via Springest!

 • Aanbod te categoriseren naar onder andere functie, competenties en locatie

 • Eenvoudige invoer meerdere startdata/reeksen per opleiding

 • Instelbare termijnen voor inschrijving en annulering, inclusief variabele doorbelastingspercentages voor elke annuleringstermijn

 • Configureer zelf je evaluatieformulieren, inclusief gewogen antwoordcategorieën

Realtime stuurinformatie

 • Rapportages over inschrijvingen en gevolgde opleidingen

 • Real-time overzicht van het opleidingsbudget per afdeling

 • Altijd inzicht in voortgang ontwikkeling medewerkers via status opleidingsprofielen

 • Resultaten evaluaties op verschillende aggregatieniveaus

 • Overzichtsrapportage doorbelastingscijfers

Nog meer functionaliteiten die de moeite waard zijn!

 • Gepersonaliseerd aanbod door automatische filtering op locatie, afdeling, functie en/of competenties

 • Automatische check op beschikbare plaatsen bij interne opleidingen

 • Groepsaanvragen door leidinggevende mogelijk

 • Signalering naar roosterafdeling bij akkoord leidinggevende

 • Genereren van eigen diploma’s / certificaten op basis van zelf in te richten sjablonen

 • Uploaden van extern verkregen diploma’s / certificaten (ook in bulk), inclusief automatische verwerking in e-portfolio van de medewerker

Deel deze pagina!